Новост на пазара за инсталации


Тапите служат за провеждане на тестове за херметичност в инсталации, изработени от многослойни тръби. Те са произведени от техническа пластмаса с много висока устойчивост. Притежават винт, който след завинтване в тръбата притиска О - образния пръстен, подложен на водни налягания, надвишаващи тези, които се използват по време на тестове за херметичност. Тапите са предназначени за многократна употреба! Монтажниците, които работят именно с PEX прес системи много ги хвалят. Заменят еднократните пресфитинги за тестване на херметичността в недовършени инсталации. Полезни са също при стенни тръбни отвори за предотвратяване на замърсяване на тръбите. Използват се при провеждане на изпитания за херметичност в условия на отрицателни температури с употреба на сгъстен въздух. Получават признание по време на тестове за херметичност на подови отоплителни инсталации преди изливане на бетонната замазка. Използването на тапи води до много големи икономии.

Тапите за тестване на херметичността са пригодени за различните многослойните тръби PEX/Al/PEX или PERT/Al/PERT с диаметри:
16x2,0 mm 20x2,25mm 20x2,0mm 25x2,5mm 26x3,0mm 32x3,0mmТехнология на производство


Тапите за тестване на херметичността произвеждаме по метода на инжекционно отливане с шприц машини „Арбург“, благодарение на което получаваме пълна повтаряемост на размерите. Техническата пластмаса, от която са изработени тапите, както и уплътняващият О - образен пръстен, притежават всички разрешителни за контакт с питейна вода и храни.

Можете да познаете оригиналния произход на нашите тапи по надписа, който дава информация за размера на тръбата, за която пасва дадена тапа, и адреса на сайта ни в интернет.

Мнение за нашите продукти

error: Content is protected !!